Våren 2011

S = Skicklighetsgren T = Turgren I = Intelligensgren

JW-test Grenprogram HT 2020


För deltagande i serien måste minst 7 grenar ha fullgjorts!!
10 grenar räknas in i serien. Om endast sju grenar fullgjorts ges 100 poäng för gren 8, 9 och 10