Lögarbrev‎ > ‎

2010 september

LULE LÖGARBRÖDER
VÅTT SAMFUND UPA
INCORPORATED IN 1957

LULEÅ 2010-09-06

LÖGARBRÖDER!!

Sommaren som förflutit har varit en lögarsommar utan dess like. Entydiga rapporter gör gällande att lögare siktats i snart sagt varje öppet vatten norr om Göta kanal. Lögare har observerats i Björkskatafjärden och Pålsträsket. De har visat sig i Luleå älv, i såväl norra som södra hamn, men även så långt ut som Gråskälören. I Vansbro noterades en så stor mängd lögare i Västerdalälven att detta faktum förkunnades, för såväl lokalbefolkning som utomsocknes, över ett för ändamålet tillfälligt uppmonterat högtalarsystem. Dessutom florerar obekräftade rykten om att enstaka lögare kunnat ses trotsa Rackens kalla vatten. Men innan vi källgranskar dessa rykten gör vi en...
ÅTERBLICK
på gånga bedrifter. Med kameran i högsta hugg stod webbmästare Johnny Widén beredd att föreviga lögarmästarens kröning. Lika glad som överraskad blev vår nye

LÖGARMÄSTARE

Johnny Widén


då han insåg uppgiften bestod av att plåta sig själv. Övriga lögare bugar och bockar inför det nye men samtidigt dubble mästaren. För de som undrade huruvida fumlaren skulle mäkta med ytterligare en sistaplacering i stafetten så blev svaret ånyo ett ja. Vann gjorde Pajen. Flytvästen som varken kom först eller sist i stafetten kan dock trösta sig att de, efter lysande spel i poloserien, kom att stå som vinnare av densamma. En annan bravad värd att notera stod Rune Sundmark för, då han, i samband med sälköttsorgien på Gråskälören som ende man genomförde simningen runt ön utan vare sig våtdräkt eller skyddande underhudsfett. På förekommen anledning bör det nämnas att någon direkt fara för liv och lem emellertid aldrig förlåg då han under simturen hade sällskap av en mindre följebåt samt även den medeltunga isbrytaren S.L.S. Kågström.
Men nu, för ett ögonblick, en mycket kort

INBLICK

i juryns arbete. Som denna gång gick så snabbt att relativistiska effekter nära nog gjorde sig påminda. Med en hastighet som saknar motstycke i mannaminne så fastställdes ett grenprogram som även det bedöms sakna motstycke i sagda mannaminne. Nästan lika for gick handikappbelastningsfastställelsearbetsmomentet. Slutligen befanns införing såväl som avföring vara obefintlig. Dock noterades att ett fåtal lögare kommit på ekonomiskt obestånd av den grad att de inte mäktat med medlemsavgiften. Vi bör kanske fundera lite på hur vi, på bästa sätt, kan stötta dessa bröder. Nu dock tiden mer än mogen för en

UTBLICK

som fokuserar på vattentemperaturer och värmeresistenskoefficienter hos neopren. Efter en grundlig genomgång av ovan nämnda data  så bedömmer en enig jury att den optimala tidpunkten att byta utomhusbad mot inomhusbad är Lögardagen den 11 september klockan 07.45. Förslagsvis träffas de lögare som ömsat av sig neoprenet och ser fram mot att skruda sig i lycra på Pontusbadet vid just denna tidpunkt.

JANNE   NILS    JAN    CHRISTER  MIKAEL  BJÖRN