Lögarbrev‎ > ‎

2010 januari

LULE LÖGARBRÖDER
VÅTT SAMFUND UPA
INCORPORATED IN 1957

LULEÅ 2010-01-04

LÖGARBRÖDER!!

Efter en lång tid som engagerad medlem i Lule Lögarbröder har nu


Lögarbroder nr 31, Curt Pettersson


simmat in i lögarhimlen. Vi andra tröstar oss med förvissningen om att Curt, såväl där som här, så småningom kommer att uppbära titeln hedersmedlem.


Vintern började milt. Det kändes nästan som att de som ansvarar för den globala uppvärmningen beslutat att även Norrbotten skulle få vara med på ett hörn. Den senaste tiden har dock Kung Bore visat var skåpet ska stå. Lögarens naturliga försvar mot kyla och mörker är att krypa in i en varm bastu och låta sig översköljas av klokskaper från sina bröder. Så här års kan man till exempel få höra Kirunas store son Gunnar Isberg yttra de trösterika orden ”Nu är det mindre än ett halvår tills det börja bli mörkare igen...” men låt oss helt kort göra en

ÅTERBLICK

på den säsong som förflutit och de bedrifter som förtjänar att uppmärksammas. Säsongens segrare är inte helt obekant. I kina kallas han i folkmun för Chang Qing Shu. I Luleå och övriga världen är han mer känd som

LÖGARMÄSTARE

Jan Hermansson!

Det har gått så långt att erkända sökmotorer såsom google.com och eniro.se entydigt besvarar sökningar på ”lögarmästare” med ”Jan Hermansson”[1].  Vissa Analytiker hävdar att de Hermanssonska framgångarna har sin rot i en hög närvaro. Om så är fallet får tiden utvisa men spontant det känns som en lite väl naiv förklaringsmodell. Apropå hög närvaro måste även nämnas att vårt fjärilslöfte från Klintbacken, Rune Sundmark, varit hundraprocentig i den kategorin. När vi sedan kommer till stafett och polo så verkar det onekligen som att fumlaren ingått avtal med Hin håle och därvidlag köpt sig ett antal polosegrar i utbyte mot en evig olycka i stafetten. Sålunda vanns poloserien av Fumlaren som också, helt programenligt, kom hjälplöst sist i stafetten. Flytvästen och Pajen, båda avtalslösa vad det verkar, gjorde upp om övriga positioner på klassiskt manér. Flytvästen drog det längsta strået i båda fallen. Men nu är det dags för  en

INBLICK

i juryns arbete, som denna dag utfördes med sådan snabbhet och effektivitet att till och med jurymedlemmarna själva såg förvånade ut när dammet lagt sig. Kanske kan snabbheten delvis förklaras med den totala bristen på avföring. Införingen var en smula diffus. Vi tror och hoppas att den ska innehålla Jonas Haraldsson, men vi måste invänta besked från densamme. Grenprogrammet tog form på rekordtid.  Rekordsnabbt gick även handikappbelastningsfastställelsearbetet. Delvis kan effektiviteten härledas till Christers eminenta handikappbelastningsfastställelsearbetsförberedelser. Men ändå...

Ödmjukhet i all ära, men med tanke på hur det förhåller sig med klimatfrågan så känner juryn det som sin plikt att gå ut med en anspråkslös inbjudan till alla de som inte fick något uträttat i Köpenhamn i december. Ni är varmt välkomma på ett studiebesök i mötesteknik nästa jurymöte.  Tid och plats meddelas senare. Nu är det dock hög tid att avsluta navelskådningen och i stället göra en 


UTBLICK

mot Lögardagen den 9 januari då grötstinna lögare träffas i bastu och bassäng för att utbyta nya klokskaper.

JANNE   NILS    JAN    CHRISTER  MIKAEL  BJÖRN

[1]  Prova själv!