Lögarbrev‎ > ‎

2009 januari

LULE LÖGARBRÖDER
VÅTT SAMFUND UPA
INCORPORATED IN 1957

LULEÅ 2009-01-05

LÖGARBRÖDER!!
Slutet på 2008 var händelserikt. Media har, sin vana trogen, försökt framhäva och förstora vissa händelser så som att en färgad amerikansk president blivit vald eller att en större summa pengar som aldrig fanns slutligen upptäcktes vara försvunna på riktigt. Men lögaren låter sig inte luras att slikt effektsökeri. Han vet att det riktigt stora händelserna ägde rum på Pontusbadet. Där till exempel den ombyggda damavdelningen invigdes. Men det är först vid en insiktsfull

ÅTERBLICK

av den gångna säsongen vi inser att 2008 kommer gå till historien som det år då den Hermanssonska segersviten bröts av ingen mindre än vår nye

LÖGARMÄSTARE
Sune Furbeck

Som efter en osedvanligt tät serie slutligen visade var skåpet skulle stå. Från sin plats på tronen blickar han nu ut över en skara djupt imponerade lögarbröder. I poloserien kunde Fumlaren ohotad simma iväg med segern. Pajen, som länge såg ut att ha siktet inställt på en tredje plats, ändrade sig i sista stund och överlät denna position till Flytvästen. Flytvästen var i sin tur så nöjd med tredje plats att man satsade på samma position i stafetten och lyckades. Lyckades gjorde även andra. Fumlaren lyckades med att inte bli diskad och Pajen lyckades med att vinna. Inför dessa lyckade resultat och övriga pristagare bugar sig juryn så djupt som det opålitliga väglaget, de starka vindarna och den egna fysiken tillåter. Men är det hög tid för en

INBLICK
i juryns vardag. Det obligatoriska handikappbelastningsfastställelsearbetet gick som vanligt ovanligt smidigt. Mycket tack vare Christers oklanderliga handikappbelastningsfastställelsearbetsförberedelser. Efter att ha studerat avföringen stod det klart att Göran Lundgren, Sonny Sunnerö och Hans Ulander i fortsättningen ej kommer att beredas plats i klubbens annaler. Glädjande nog befanns införingen innehålla Rune Sundmark och kanske även Joakim Boijort. Osäkerheten rörande Joakim beror på att intresse har uttryckts muntligen men formell ansökan saknas. Rune Sundmark har beretts plats i och välkomnas av Fumlaren. Det är många förhoppningar knutna till Joakim. Alla hoppas vi på en ny broder. Pajen i synnerhet hoppas på en förstärkning i pololaget. Men mest av alla hoppas nog Staffan Borgs äkta hälft att Joakim ska förmå Staffan att släppa sitt järngrepp om det pris vi alla förknippar honom med. Nu är det dock hög tid för en

UTBLICK
som är stadigt fokuserad på årets tionde dag då ansvarstagande lögare ger ny fart åt världsekonomins hjul genom att överlämna hundra riksdaler till vår penningruvare Nils. Hugade lögare uppmanas också att ta tillfället i akt för ett bad.. Väl mött hälsar

JANNE NILS JAN CHRISTER MIKAEL BJÖRN

Comments