Bodens Badarbröder

Vi har en broderförening i Boden, Bodens Badarbröder.

Vi träffas numera en gång per termin då vi mäter våra krafter i ett tonsim och en vattenpolomatch. Tonsimmet går ut på att ett ton gubbar simmar en längd var, dvs ett ton bodengubbar mot ett ton lulegubbar. Här har man en klar fördel med tunga snabba gubbar.